Uvjeti i odredbe

1. PLAĆANJE

Cijena najma uključuje korištenje broda i pripadajuće mu opreme. Cijena najma ne uključuje boravišnu pristojbu, trošak marina i vezova kao ni trošak goriva i ostale opskrbe.

Korisnik se obvezuje uplatiti 30% od ukupnog iznosa unutar sedam dana od potvrde bukinga, na osnovu primljenog charter ugovora, 20% iznosa najkasnije do 31.01.2021., dok se preostali iznos od 50% uplaćuje 30 dana prije početka chartera.

Klijent snosi sve bankovne troškove.

 

2. OBVEZE NAJMODAVCA

Najmodavac predaje klijentu plovilo s punim rezervoarom vode i goriva, u ispravnom i čistom stanju i obavezan je napraviti primopredaju plovila klijentu pomoću imventurne liste. Ako najmodavac ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, korisnik ima pravo odustati od ugovora ili tražiti naknadu / povrat sredstava u visini dnevne najamnine i broja dana kada nije raspolagao plovilom. Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno.

 

Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji pružatelju usluge kod check in-a plovila nisu mogli biti poznati kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje korisniku, korisniku ne daju pravo da umanji cijenu smještaja. Ako je dio opreme izgubljen ili oštećen za vrijeme prethodnog smještaja, a ne može biti nabavljen novi dio prije ukrcaja, korisnik usluge se nema pravo povući iz ugovora, niti tražiti smanjenje cijene smještaja ukoliko nedostatak određenog dijela opreme ne utječe na sigurnost plovidbe.

 

3. OBVEZE KORISNIKA

Korisnik koji je naveden kao skiper na unajmljenom plovilu je iskusan (18+) nautičar, sposoban upravljati plovilom. Korisnik izjavljuje da posjeduje važeća ovlaštenja za upravljanja plovilom, odnosno da će plovilom upravljati član posade koji ima dozvolu za upravljane brodom te VHF dozvolu. Navedene dokumente potrebno je u originalnu pokazati prilikom check-ina.

 

Korisnik se obvezuje dostaviti najmodavcu ispunjen popis posade (popis posade sadrži sljedeće informacije o članovima posade: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj putovnice ili osobne iskaznice te nacionalnu pripadnost) najkasnije tjedan dana prije početka trajanja usluge.

 

Najmodavac zadržava pravo provjeriti kompetenciju skipera. Ukoliko najmodavac ustanovi da skiper nije sposoban kvalitetno upravljati plovilom, može mu zabraniti upravljanje plovilom i preuzimanje istog. Korisnik je dužan pri prijemu plovila utvrditi je li plovilo u ispravnom stanju i posjeduje li opremu navedenu u check-in listi, kroz koju će proći zajedno s djelatnikom sunlife-a i koju je dužan potpisati.

 

Korisnik se obvezuje da će ploviti u granicama teritorijalnog mora Hrvatske, da plovilo neće davati u podnajam niti posuditi drugoj osobi, da neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe, za profesionalni ribolov, ronjenje i sl.

 

Za sva oštećenja I neispravnosti u fukcioniranju broda I / ili njegove opreme, neovisno o uzroku, odmah se trebaju prijaviti najmodavcu na jedan od brojeva mobitela, navedenih u danoj dokumentaciji. Najmodavac se obvezuje popraviti i otkloniti prijavljeni kvar u roku od 24 h od zaprimljene prijave. Ukoliko najmodavac otkloni kvar u roku od 24 h od zaprimljene prijave, korisnik nema pravo na kompenzaciju.

Za radnje i propuste od strane korisnika, a za koje najmodavac odgovara trećoj strani, a isti povlače materijalnu i krivičnu odgovornost najmodavca, korisnik je obavezan nadoknaditi troškove nastale uslijed vlastitog propusta. Korisnik posebno odgovara za slučaj oduzimanja plovila od strane državnih organa vlasti radi nedozvoljenih radnji. Nadalje, korisnik se obvezuje odmah obavijestiti nadležne organe i najmodavca u slučaju nestanka plovila, nemogućnosti upravljanja plovilom, u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba.

 

Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovoreno mjesto i ugovoreno vrijeme, čisto i s punim tankovima goriva. Ukoliko se plovilo ne vrati s punim spremnikom goriva isto će se naplatiti korisniku po važećim tržišnim cijenama zajedno s troškovima usluge organiziranja i dostave najmodavca koji iznose 750 kn.

 

Obavezno je vratiti plovilo u matičnu luku do petka navečer. Ako se korisnik želi vratiti u subotu ujutro, potrebno je prethodno – prilikom check-ina - o tome raspraviti s najmodavcem. Ukoliko korisnik ne moze vratiti plovilo na vrijeme, iz bilo kojeg razloga, treba kontaktirati najmodavca i slijediti njegove upute.

 

Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovoreno mjesto i u ugovoreno vrijeme. Ukoliko zakasni s vraćanjem plovila ili ga vrati na drugo mjesto, korisnik jamči da će za svako zakašnjenje do 3 sata platiti iznos dnevnog najma, a za svako zakašnjenje preko 3 sata platiti trostruku dnevnu najamninu s dodatkom troškova koji su nastali za najmodavca zbog zakašnjelog vraćanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano samo u slučaju više sile, o čemu pak, korisnik mora odmah obavijestiti najmodavca.

 

Korisnik usluge potpisom check-in liste potvrđuje primitak plovila u stanju evidentiranom check-in listom. Evenutalni prigovori podnose se prije početka putovanja, a nedostaci koji se nisu primijetili prilikom primopredaje ne daju pravo korisniku na sniženje najamnine. Naknadne – nakon isplovljavanja iz matične luke – prijave oštećenja broda ili njegove opreme ili nedostatak iste, neće se uzimati u obzir.

 

Korisnik se obvezuje brižljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom. Korisnik se obvezuje ne napuštati luku ili sidrište ako je predviđena jakost vjetra iznad 25 čvorova te ako su lučke vlasti zabranile plovidbu. Klijent mora planirati plovidbu i trajanje smještaja na plovilu tako da dva dana prije isteka trajanja smještaja dođe do udaljenosti ne veće od 40 nautičkih milja od odjavne luke odnosno od mjesta na kojem plovilo mora biti vraćeno Sunčanom životu.

 

4. OSIGURANJE

Plovilo je osigurano za štete protiv trećih osoba (obavezno osiguranje). Osiguranje pokriva uz franšizu od 1.500 / 2.000 EUR sve štete. Štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene osiguravatelju neće biti priznate u skladu s uvjetima osiguranja. U tom slučaju korisnik odgovara osobno za cjelokupnu štetu nastalu zbog neprijavljivanja ili zakašnjenja u prijavi štete. Troškove za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme, korisnik snosi sam tako da mu najmodavac isto oduzima od kaucije. Oštećenja na jedrima nisu osigurana i te troškove snosi korisnik osobno, osim ako su se jedra poderala uslijed loma jarbola. Korisnik je obavezan svakodnevno provjeravati razinu ulja i vode u motoru. Štete nastale uslijed nedostatka ulja i vode u motoru nisu osigurane i korisnik ih također snosi na vlastiti trošak. Oštećenje podvodnog dijela plovila također ide na teret korisnika.

 

Osobna imovina skipera i posade nije osigurana te se korisniku preporučuje da isto osigura u vlastitom aranžmanu.

 

Preporučujemo svim našim klijentima kupnju police osiguranja za slučaj otkaza najma zbog bolesti ili nekog drugog valjanog razloga.

 

5. KAUCIJA

Pri prijemu plovila polaže se kaucija u iznosu prema ugovoru, plativo u gotovini ili kreditnom karticom. Kaucija se vraća u potpunosti prilikom vraćanja u ugovorenom roku, neoštećenog i čistog plovila. Kaucija se plaća i u slučaju kada se plovilo iznajmljuje sa skiperom.

 

Kaucija će biti vraćena korisniku tek nakon kompletno obavljenog check-outa. Ukoliko korisnik planira napustiti brod tijekom noći, najmodavac će zadržati kauciju i otkazati je ujutro nakon što još jednom provjeri je li sve u redu s brodom.

 

Nije moguće dobiti kauciju natrag, ako je check-out napravljan u petak, a korisnik namjerava prenoćiti na brodu.

 

6. CHECK-IN / CHECK-OUT PLOVILA

Check-in: subota OD 18.00 h
Check out: subota DO 08.30 h
Povratak u marinu: petak poslijepodne

Check-out se radi samo onda kada se cijela posada, zajedno s prtljagom, iskrca s plovila.

 

Ako klijent želi predati plovilo u petak, to je potrebno najaviti unaprijed, minimalno jedan dan prije, i potrebno je vratiti se u marinu najkasnije do 17h, odnosno za vrijeme danjeg svjetla kako bi ronioc mogao izvršiti podvodni pregled.

 

7. STORNO NAJMA

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne može započeti s najmom plovila, slobodan je pronaći osobu koja preuzima njegova prava i obveze, uz prethodni pristanak najmodavca. Ukoliko ne pronađe zamjenu, najmodavac zadržava:

 

  • 50% ukupnog iznosa smještaja za storno do 30 dana prije početka najma
  • 100% ukupnog iznosa smještaja za storno 30 dana i manje do početka pružanja usluge

Ukoliko korisnik ne može započeti s najmom plovila iz objektivnih razloga (rat ili slično) najmodavac zadržava primljeni depozit (nema povrata prema gore navedenim uvjetima), ali u tom slučaju korisnik može odabrati novi termin tijekom aktualne ili sljedeće godine. Svakako preporučamo sklapanje putnog osiguranja!

 

8. REKLAMACIJA

Najmodavac uzima u obzir samo one reklamacije koje su podnesene u pismenom obliku i to prilikom vraćanja plovila te potpisane od strane predstavnika najmodavca i korisnika osobno. Kompenzacija štete na koju korisnik ima pravo ni u kom slučaju ne može biti veća od dogovorene cijene smještaja.

 

9. NADLEŽNOST

U slučaju nesporazuma ili spora težit će se mirnom ili sporazumnom rješenju. Ukoliko se isto ne riješi na navedeni način, za isto je nadležan Trgovački sud u Splitu.

 

 

COVID-19 ANNEX

 

1) Uvjeti plaćanja:

  • 50% pri potvrdi rezervacije
  • 50% 30 dana prije početka najma

2) Storno najma:

U slučaju da je:

- zatvorena hrvatska granica

- zatvorena granica zemlje u kojoj je prebivalište nositelja ugovora

- pri povratku iz Hrvatske obavezna karantena u trajanju dužem od 5 dana (ukoliko se karantena može izbjeći testiranjem na covid-19, dobivanje vaučera nije opcija)

 klijent će dobiti vaučer na iznos koji je platio; vaučer će vrijediti 12 mjeseci.

 

***Storno najma i zahtjev za izdavanje vaučera može se napraviti najranije 7 dana do početka najma i samo ukoliko je najam plaćen u cijelosti.

 

SunLife Charter