Politika zaštite okoliša

Vrsta plovila:
Kabine:
Start:
End:
Vrsta ponude:
Usluga:
Model:
Cijena:
Godina:

Misija SunLife Charter-a je uvelike doprinijeti ekološkoj održivosti regije jer vjerujemo da uspješna budućnost našeg poslovanja i klijenata koje uslužujemo ovisi o održivosti okoliša, s fokusom na Jadranskom moru. Kao odgovorna tvrtka za najam plovila, svjesni smo da moramo voditi računa o posljedicama naših akcija i utjecaju koje one imaju na okoliš, izravno kroz naše djelovanje, ali i neizravno kroz kupovinu proizvoda koje koristimo u poslovanju i kreiranje usluga koje nudimo našim klijentima. Stoga svakodnevno nastojimo minimizirati utjecaj našeg djelovanja na okoliš i želimo integrirati ekološku svijest i održivi razvoj u sve naše poslovne prakse.      

 

DJELOKRUG  

Smjernice ove politike odnose se na sve zaposlenike SunLife Charter agencije, kao i na organizacije s kojima smo poslovno povezani.    

 

OBVEZE  

Želimo da naši proizvodi i usluge budu dio održivog društva i stoga se obvezujemo na:    

a) Zaštitu okoliša  

 • SunLife Charter zaštititi će okoliš i spriječiti onečišćenje kroz predano i odgovorno djelovanje  
 • Naglasit ćemo našu politiku zaštite okoliša prilikom donošenja planova i odluka o ulaganjima u budućnosti  
 • Smanjit ćemo potrošnju materijala, otpad i onečišćenje u našem poslovanju;  
 • Kreirat ćemo naše usluge misleći na dobrobit okoliša i održavati brodove na način da se smanji negativan utjecaj na okoliš u izravnom i neizravnom smislu.      

b)  Ciljeve  

 • SunLife Charter će, kroz ciljeve postavljene u okviru sustava upravljanja okolišem, postizati kontinuirana poboljšanja i težiti održivom razvoju  
 • Povremeno ćemo preispitivati postavljene ciljeve i izvještavati o ostvarenom napretku kako bismo poboljšali našu učinkovitost u zaštiti okoliša i prevenciji onečišćenja.      

c)     Vlastite operacije  

 • SunLife Charter smanjit će utjecaj svojih djelovanja na okoliš kroz optimiziranje upotrebe energije, transporta, potrošnje materijala, korištenja vode, stvaranja otpada i emisije štetnih plinova.  
 • Potičući dobavljače, podizvođače, trgovce na malo i ostale partnere da usvoje ista načela zaštite okoliša kao SunLife Charter, dodatno ćemo pridonijeti našem cilju održivosti okoliša.      

d)    Odluke o kupnji  

 • SunLife Charter će imati na umu ne samo vlastitu ekološku učinkovitost, već i učinak naših partnera te tako uključiti ekološke atribute proizvoda i usluga u naše odluke o suradnji i kupnji proizvoda naših partnera.      

e)    Evaluaciju  

 • SunLife Charter će se uvjeriti u pridržavanje utvrđenih procesa upravljanja okolišem kroz periodične interne i vanjske evaluacije.      

f)     Zaposlenike  

 • Zaposlenici SunLife Charter-a kontinuirano će promicati ekološku svijest, odgovornost i najbolje prakse, podržavati kulturu održivosti okoliša naše tvrtke kroz konstantnu edukaciju i unutaragencijske inicijative za smanjenje našeg utjecaja na okoliš.