Terminologija u charteru

Termin bareboat charter odnosi se na iznajmljivanje jahte bez pomoći profesionalnog skipera.Takav najam broda bez posade zahtijeva od klijenta da ima iskustva u plovidbi o posjeduje međunarodno priznatu dozvolu za upravljanje brodom uključujući i dozvolu za rad s radio-telefonskom stanicom na brodu (VHS dozvola).

 

U charter posadu spadaju usluge profesionalnog kapetana i posade, koja se obično sastoji od kuharice / hostese i mornara, ili čak više članova. Kapetan i posada vode brigu o svim dužnostima na brodu, uključujući navigaciju, kuhanje, čišćenje, rezerviranje, sigurnost i sve ostale detalje tijekom Vašeg putovanja.

 

Cabin charter omogućuje vam da na određenom brodu rezervirate jednu ili više kabina i na taj način podijelite plovilo s ostalim gostima. Ova vrsta najma odlična je ukoliko si ne možete priuštiti zakup cijelog broda na tjedan dana, nemate nekoga s kim biste išli na takvo putovanje, ili jednostavno želite upoznati nove ljude i nije Vam problem to učiniti na brodu.

 

U jednosmjernom čarteru možete unajmiti brod, ukrcati se u jednoj luci i izaći s broda u drugoj luci. Jednosmjerni charter najčešće zahtijeva dodatnu naknadu za povratak plovila u matičnu luku.

 

Akontacija je iznos novca koji treba platiti prilikom rezervacije i potpisivanja ugovora. Iznos akontacije iznosi 50% od ukupne cijene najma.

 

Plaćanje salda je preostali iznos novca koji treba platiti najkasnije mjesec dana prije datuma početka najma. Iznos uplate je 50%.

 

Prijava je potrebna prije polaska i obično traje najviše jedan sat. Profesionalni skiper prolazi kroz check-in i pruža savjete i upute gostima o svakom pojedinom detalju u vezi s navigacijom i opremom unajmljenog broda.

 

Odjava je potrebna nakon iskrcaja. Plovilo se mora provjeriti za moguće štete. Ako ne dođe do oštećenja, sigurnosni polog će biti vraćen klijentu.

 

Sigurnosni polog potrebno je ostaviti prije ukrcaja u slučaju oštećenja plovila tijekom plovidbe i u cijelosti se vraća ako ne dođe do oštećenja. Klijent može novčano odgovarati za štetu do visine samog pologa.

 

Troškovi putovanja variraju ovisno o području u kojem putujete i jahti koju odaberete. Ako Vam je potrošnja goriva važna, razgovarajte o tome s Vašim brokerom na početku postupka odabira. Običaj kod najma broda je da brod preuzimate sa punim tankom te ga takvog trebate i vratiti. Lučke i ostale pristojbe su nešto što također treba uzeti u obzir pri kreiranju troškovnika putovanja. One variraju od luke do luke i ovise o dužini broda.

 

Lučke pristojbe razlikuju se od luke do luke i ovise o dužini broda te periodu u kojem dolazite.

 

Uvjeti zapadnog Mediterana (WMT) odnose se na uvjete pod kojima se sklapa ugovor o charteru (najmu) broda. Njima se podrazumijeva da naknada za najam uključuje korištenje jahte i opreme na njoj te osiguranja broda. Sve ostale troškove, uključujući gorivo, hranu i piće za charter, brodske pristojbe i lučke pristojbe, troškove vode i struje preuzete s obale, dodatne zatražene usluge i sl. plaća klijent. Brojne jahte koriste WMT dok rade u Jadranu.

 

APA (Advanced Provisioning Allowance) iznos je novca koji klijent plaća za pokriće dodatnih troškova, uključujući hranu, gorivo, komunikacije, aranžmane na kopnu, pristojbe itd. APA obično iznosi 25% naknade za najam. Sva sredstva koja ostanu neiskorištena za vrijeme najma vraćaju se klijentu na kraju najma. U slučaju da troškovi premašuju APA-u, od klijenta se očekuje da nadoknadi te troškove.