Gospodarstvo i politika

Prema Ustavu Republike Hrvatske (22. prosinca 1990), Hrvatska je stvorena i definirana kao jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država.

Vlast u Republici Hrvatskoj dolazi od naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i jednakih građana.

Najviše vrijednosti ustavnoga poretka Republike Hrvatske jesu: sloboda, jednaka prava, nacionalna jednakost, mir, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, pravo vlasništva, vladavina prava, očuvanje prirode i okoliša i vladavina demokracije i višestranački sustav.

Od usvajanja novog ustava 1990. godine, Hrvatska je parlamentarna demokracija.Kontakt

  +385 21 398 496
  +385 91 3456 783
  +385 21 398 496
  info@sunlife.hr

dragana

Adresa

SunLife Charter Ltd.
Uvala Baluni 9
21000 Split
Hrvatska

Yacht Supply

Sunlife_Yacht Supply
Partner login
Booking Manager Golden Partner