Pomorski prometni propisi

Nadzor nad provođenjem reda u lukama i na svim ostalim djelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH provode lučke kapetanije.

Brodovi i brodice dužni su prilikom dolaska i odlaska iz luke, na istaknuti znak za smanjenje brzine, pored mjesta gdje se obavljaju obalni ili podvodni radovi te obilježenih lokacija ronjenja, ploviti najmanjom mogućom brzinom kako valovi izazvani plovidbom ne bi prouzročili štetu.

Sportske i druge aktivnosti mogu se obavljati na plovnom putu samo uz odobrenje kapetanije.

Brodovi i brodice prilikom plovidbe ne smiju se približavati obali i to:

na udaljenost manju od 300m brodovi koji obavljaju javni promet
na udaljenost manju od 200m brodovi za sport i razonodu
na udaljenost manju od 50m motorne brodice i jedrilice

Brodovi, motorne brodice i jedrilice mogu ploviti i na manjoj udaljenosti od obale ako to zahtjeva konfiguracija plovnog puta, ali su pri tom dužni smanjiti brzinu u tolikoj mjeri da se mogu lako i brzo zaustaviti ili zaokrenuti.

Brodice na vesla smiju ploviti i na udaljenosti manjoj od 50m od obale.

U vodenom prostoru pored plaža sve brodice moraju ploviti na udaljenosti većoj od 50m od ograde uređene plaže odnosno 150m od obale prirodne plaže.

Gliseri, brodice na mlazni pogon i brodice na zračnom jastuku mogu glisirati samo na području na kojem je isto dozvoljeno a koja ne smiju biti bliže od 300 m od obale.

Kapetanija određuje područja zabrane glisiranja i skijanja na vodi te iste obilježava.

Nije dozvoljeno jedrenje na dasci u područjima ulaza u luke,u uskim područjima plovnih puteva, na udaljenosti manjoj od 50m od obale prirodne plaže te unutar uređene plaže.

Osobe koje obavljaju podvodni ribolov ili ronjenje moraju za vrijeme ronjenja po morskoj površini povlačiti za sobom žuti ili narančasti balon čiji promjer ne smije biti manji od 30cm.

Vlasniku ili korisniku brodske UKW radijske postaje na brodu ili brodici, zabranjeno je prenositi lažne i pogrešne signale i priopćenja posebice za opasnost, žurnost, sigurnost ili identifikaciju.


Nepridržavanje prometnih propisa je kažnjivo.Kontakt

  +385 21 398 496
  +385 91 3456 783
  +385 21 398 496
  info@sunlife.hr

dragana

Adresa

SunLife Charter Ltd.
Uvala Baluni 9
21000 Split
Hrvatska

Yacht Supply

Sunlife_Yacht Supply
Partner login
Booking Manager Golden Partner